Conditii de participare

1. TID este un turneu internaţional de caiac, canoe şi canotaj unde participanţii se obligă să îşi transporte tot echipamentul în propriile ambarcaţiuni. Nu sunt acceptate ambarcaţiuni motorizate de niciun fel.

2. Obiectivele TID sunt în primul rând atingerea şi depăşirea propriilor limite fizice, cunoaşterea şi apropierea dintre participanţi, precum şi a locuitorilor de pe malurile Dunării cu caracteristicile lor naţionale, economice şi culturale. La baza TID stau într-ajutorarea dintre participanţi, consideraţia, toleranţa precum şi protejarea mediului înconjurător.

3. Participarea este permisă grupurilor precum şi persoanelor. Toţi participanţii trebuie să completeze formularul de înscriere chiar dacă participă doar pe teritoriul ţării lor. Toate înscrierile se fac NUMAI în ţara de origine a fiecărui participant, indiferent de traseul ales. Participanţii din ţările care nu sunt reprezentate în TID se pot înscrie în orice ţară doresc.

4. Participarea persoanelor sub 16 ani este posibilă numai sub supervizarea părinţilor sau a reprezentanţilor grupării de tineret din care fac parte.

5. Participarea se face numai pe propria răspundere şi cheltuială. Organizaţia TID naţională sau internaţională nu este răspunzătoare în niciun fel de rănirea participanţilor, a eventualelor daune personale sau consecinţele acestora.

6. Traseul TID este stabilit în prealabil de către oficialii TID.

7. Toţi participanţii se supun instrucţiunilor comunicate de oficialii TID. Aceştia exercită autoritatea asupra locurilor de campare a TID. Participarea la întâlnirile informative pe parcursul turneului sunt obligatorii.

8. Membrii din conducerea TID au dreptul sa excludă participanţii din turneu în cazul în care aceştia nu se supun prezentelor Condiţii de Participare si/sau interesului întregii comunităţi a TID.

9. Participanţii şi ambarcaţiunile acestora trebuie să fie echipaţi/echipate conform normelor de siguranţă în apele internaţionale (veste de salvare, flotoare, etc.). Ambarcaţiunile trebuiesc inscripţionate în conformitate cu reglementările în vigoare de circulaţie în apele internaţionale.

10. Sosirea la fiecare loc de campare va fi nu mai târziu de ora 18:00. Este interzis padelatul pe timpul nopţii. Programul de linişte la locurile de campare este intre ora 22:00 şi 6:00.

11. Participanţii care doresc, în mod excepţional, să campeze în afara locurilor de campare dinainte stabilite, trebuie să informeze oficialii TID în avans. Pe timpul absenţei, aceştia sunt automat excluşi din TID.

12. Participanţii confirmă, prin prezentele Condiţii de Participare, următoarele:

– sunt capabili să padeleze pe distanţe lungi de până la 70 de km pe zi uneori în condiţii extreme de vreme;

– sunt sănătoşi şi pot îndura toate eforturile ce se pot ivi pe parcursul turneului;

– au încheiat o asigurare medicală internaţională ce include eventualele cheltuieli de repatriere pentru toată durata turneului. Participantul va avea la îndemână respectiva asigurare tot timpul;

– au cunoştinţe de bază de prim-ajutor şi sunt capabili să înoate în ape curgătoare;

– să observe şi să se supună legilor şi semnalelor de navigaţie şi ale autorităţilor portuare (inclusiv concentraţia de alcool în sânge nu mai mare de 0,5 °/oo).

13. Orice participant ce nu reuşeşte să parcurgă traseul dintr-o anumită zi, datorită vremii potrivnice sau a stării de sănătate, este obligat să informeze reprezentanţii oficiali TID, cu ajutorul telefonului mobil, până cel mai târziu la ora 18:00 a zilei respective. În caz contrar, dacă absenţa acestuia justifică o operaţiune de căutare, participantul va suporta toate cheltuielile implicate în respectiva operaţiune.

14. Toţi participanţii se supun şi sunt de acord cu prezentele Condiţii de Participare.